DISTRIBUTED INTELLIGENCE

Teknologia ja tuotteet

Ratkaisu koostuu älykkäästä palvelualustasta, johon asiakaskohtainen ratkaisu rakennetaan, sekä Distencen reunalaskentaa hyödyntävistä älykkäistä tiedonhallinta ja -keruu laitteista. Tähän ympäristöön sovitetaan tarvittavat muut teknologiat, mm. signaalinkäsittelyyn ja tiedonsiirtoon. Näiden tekniikoiden avulla vaadittavat mittaustiedot käsitellään ja hyödynnetään laitetason älykkyyden luomiseksi, ylemmän tason päätöksentekoa varten ja kootaan ja välitetään asiakkaan pilvipalveluun aineistoksi liiketoiminnan käyttöön.

Mittaustietoja analysoidaan hajautetusti jo hyvin lähellä tietojen syntymäpaikkaa: tämä vähentää kustannuksia ja parantaa tietojen luotettavuutta. Kaikki tekniikat ja ohjelmistot on “pakattu” säänkestäviin, erittäin alhaisen kunnossapidon standardikoteloihin, jotka soveltuvat pysyviin asennuksiin. Teknologian valinta perustuu aina asiakkaidemme tieto- ja liiketoimintatarpeisiin sekä ympäristöön ja tekniseen infrastruktuuriin, ja tekniikka on dokumentoitu laajasti, joten se palvelee myös asiakkaidemme tietojärjestelmistä vastaavia sekä OEM-asiakkaiden tuotekehitystä ja -hallintaa.

Huipputeknologiaa teolliseen käyttöön

Distencen teknologia yhdistää paikan päällä tapahtuvan analyysin ja pilvipalveluiden skaalautuvuuden muodostaen ainutlaatuisen tehokkaan tietojenkäsittelyjärjestelmän, jonka avulla asiakas pystyy keräämään tiedot suoraan antureista ja analysoimaan sitä paikan päällä (tätä menetelmää kutsutaan reunalaskennaksi).

Kun jotain huomionarvoista havaitaan, tieto siitä lähetetään pilvipalveluun, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä tarvittavista toimista. Yleisin sovelluskohde on kunnonvalvonta.

Teollisten koneiden ja laitteiden kunnonvalvonta on pitkään ollut paikan päällä tehtävää käsityötä. Joitain osia siitä on automatisoitu, mutta riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi menetelmät ovat siitä huolimatta vaatineet toistuvia manuaalisia tarkistuksia. Tämä luonnollisesti johtaa alhaisempaan luotettavuuteen ja korkeampiin kustannuksiin.

Työskennellessämme pumppujen, tuulivoiman, teollisuusvaihteiden, sähkömoottoreiden ja muiden raskaiden koneiden maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa olemme kehittäneet skaalautuvan ja joustavan ratkaisun ammattimaiseen kunnonvalvontaan ja hallintaan.

Distence tarjoaa teknologiaa, joka auttaa asiakkaita siirtymään toistuvista manuaalisista tarkastuksista pilvipalvelun kautta hallittuun jatkuvaan seurantaan ja analyysiin. Distence on erikoistunut pyöriviin koneisiin ja laitteisiin.

Tämän tekniikan avulla tietoja analysoidaan laitetasolla ja asiakkaamme voivat esimerkiksi ottaa käyttöön jatkuvan ja samanaikaisen jopa 8 värähtelykanavan analysoinnin ja muuntaa raaka-aineiston älykkääksi tiedoksi.

Distence tarjoaa pilvialustan, pilvianalyysityökalut, reunalaskentalaitteiston ja reuna-analyysityökalut.

 

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?
Jätä yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä!

Distence Technologies
Ota yhteyttä
Valikko