Teknologia

Ratkaisumme ydin on Hajautettu Älykkyys. Condence-alustamme, yhdessä älykkäiden terminaalien kanssa muodostaa ratkaisun, joka sovitetaan tarkasti asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin, tai jonka päälle asiakas voi itse rakentaa älykkäitä palveluja. Kahdensuuntainen tietoliikenne mahdollistaa koneen tai laitteen etähallinnan.

Condence-alustaa hyödynnetään kerätyn datan informatiivisessa visualisoinnissa asiakkaille ja asiakkaiden asiakkaille. Alustan kautta hallitaan käyttäjien lisäksi myös hälytykset, sekä älyterminaalien asetukset ja päivitykset. Condence-alustan täydelliseksi hyödyntämiseksi Distence tarjoaa portfolion modulaarisia älyterminaaleja lukuisien eri tyyppisten langallisten ja langattomien antureiden ja digitaalisten väylien hyödyntämisen. Datan siirrossa hyödynnetään mobiiliverkkoa ja standardiprotokollia mahdollistaen integraation myös olemassa oleviin järjestelmiin. Vahva tietoturva, sekä applikaatiotyökalut ovat myös olennaisessa osassa ratkaisua. Avoin Linux-arkkitehtuuri, avoimet rajapinnat sekä kattava dokumentaatio tekevät ratkaisustamme joustavan ja nopean ottaa käyttöön.

Älyterminaalien avulla kerättyä dataa käsitellään ja analysoidaan reunalla lähellä kohdetta, jolloin tiedon siirto minimoidaan, säästetään kustannuksia ja tietoa voidaan hyödyntää laitetasolla välittömästi sen lisäksi, että se saadaan Condence-alustalle muun liiketoiminnan hyödynnettäväksi.

Teknologiavalinta tehdään aina asiakaan tietotarpeen, infrastruktuurin sekä käyttöympäristön mukaan. Teknologia soveltuu sekä jälkiasennus- että OEM-asiakkaille.

Distencen teknologiaratkaisu
Ota yhteyttä
Valikko