Ohjelmistot

Condence pilvessä ja reunalla

Distencen toimittama Condence-tuoteperhe yhdistää sulautetun analytiikan ja pilvipalvelut. Ohjelmistoportfoliotamme voi kuvailla työkalupakiksi, tai kirjastoksi, joka koostuu erilaisista analyysivaihtoehdoista.

Condence-ohjelmisto on jaettu kahteen osaan, pilveen ja sulautettuun reunaan (reunalaskenta ja analytiikka päätelaitteessa). Data analysoidaan paikallisella tasolla ja vain merkityksellinen osa siitä lähetetään pilveen.

Reunalaskenta-analyysi tarvitsee joukon sääntöjä, joilla kuvataan anturien mittaustulokset ja muunnetaan ne ymmärrettävään muotoon. Skaalautuvuuden ylläpitämiseksi Distence tarjoaa laitehallinnan pilvellä ja analyysin reunalla.

Toinen merkittävä etu tästä lähestymistavasta on liitettävyyden hallinta ja optimointi. Joissain tapauksissa voit nähdä tarpeen käsitellä raaka-aineistoa värähtelyanturilta. Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää raaka-aineiston ja käsitellä sitä ulkoisessa järjestelmässä.

Pilvilaskentaa käytetään myös visualisointiin, jälkilaskentaan ja mittaustulosten ja metriikoiden käsittelyyn. Aineistot voidaan tallentaa pilveen tai lähettää ulkoiseen pilviratkaisuun mahdollistaen järjestelmien järjestelmä arkkitehtuurin.

Rakennettaessa järjestelmiä teolliseen käyttöön on ensiarvoisen tärkeää varmistaa skaalautuvuus, turvallisuus ja käytettävyys myös tulevaisuudessa koska rakentamiemme ratkaisujen pitää kestää vuosikymmenen tai pidempään.

Värähtelyanalyysi

Pyörivien koneiden värähtelyiden seuranta on ollut yleisessä käytössä pitkään. Yleinen ongelma on ollut, että luotettavan ja tarkan analyysin tekeminen vaati valtavien tietomäärien keräämistä.

Distence on ratkaissut tämän tekemällä sovellusten konfiguroinnista helppoa ja suoraviivaista. Mitä tietoa ja milloin se halutaan. Työkalumme sisältää seuraavat ominaisuudet:

 • Yleisvärähtely
  Condence-ratkaisun avulla asiakkaamme voivat konfiguroida jatkuvan ajastetun seurannan useille värähtelyominaisuuksille havaitakseen yleisen värinätason ml. RMS:n (Root Mean Square), Peak, Peak-to-Peak, Crest factor ja huipukkuus.
 • Spektrianalyysi
  Tämä konfiguroi jatkuvan ajastetun spektrianalyysin useille vikatyypeille kuten epätasapaino, kohdistusviat, laakeri- (sisärengas, ulkorengas, kuula, pidin), vaihde-, pumppu-, puhallinviat tai mitkä tahansa muut vikatyypit, joilla on selkeä huippumuoto taajuus spektrissä.
 • Raaka-aineistoanalyysi
  Järjestelmä mahdollistaa jatkuvan ajastetun värähtely raaka-aineiston keräämisen tai tarpeenmukaisten mittausten tekemisen. Kerätty värähtelynäyte voidaan visualisoida Condencessä sekä aikasarjana, että spektrinä. Raaka-aineisto voidaan analysoida spektrianalyysityökalussa harmoonisten ja sivukaistojen havaitsemiseksi.
 • Tietojen esittäminen
  Tietojen visualisointi aikasarjana analyysityökalujen avulla käyttöliittymässä.
  Hälytykset kun määritetyt rajat ylitetään.
  Näytteiden lataaminen ulkoista analyysiä varten.

-Konfigurointi pilvestä
-Useita taajuusalueita välillä 0 … 24 000Hz
-Kiihtyvyys / nopeus / siirtymä
-verhokäyrä tai ei verhokäyrää
-Valittava näytteenottopituus
-Hälytysrajat

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?
Jätä yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä!

Ota yhteyttä
Valikko