Työkoneet

Työkoneiden etävalvonta

Distencen älykkäät työkoneratkaisut

Työkoneet ovat kallis investointi ja niiden tuotto sijoitetulle pääomalle muodostuu pitkälti niiden käyttöasteesta. Hyödyntämällä työkoneiden etävalvontaa ja tuottamalla kokonaiskuva työkoneiden käytöstä saadaan tarkkaa tietoa päätöksentekoa varten.

Työkoneiden ollessa etävalvonnan alaisena, saadaan niistä irti paljon hyödyllistä tietoa, kuten

  • kuka ajoneuvoa käyttää
  • miten ja missä sitä käytetään
  • missä kunnossa työkone on
Mahdollisuuksia etävalvonnan toteuttamiseen

Työkoneista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää ennakoivassa huollossa, koulutustoiminnassa, tehokkuuden mittaamisessa sekä logistiikan
optimoinnissa. 
Koneen vuokraaja pystyy hyödyntämään etävalvonnan
tarjoamaa tietoa liiketoiminnan tukena tai jopa sen pohjana.

Informaatiota voidaan tuottaa yhdistämällä tietoa suoraan työkoneen omista
järjestelmistä sekä lisättävistä antureista, RFID-lukijoista ja GPS-lähettimistä.

Distenceltä ratkaisut työkoneiden etävalvontaan

Distence on erikoistunut vaativiin ympäristöihin, koviin olosuhteisiin ja kovaan
käyttöön. Toteuttamamme ratkaisut työkoneiden etävalvontaan sopivat
joustavasti erilaisiin kohteisiin, oli ratkaisun hyödyntäjä sitten koneen omistaja
tai vuokraaja.

 

Ota yhteyttä
Valikko