Muuntajat

Älykkäät muuntajat automatisoinnin ja etävalvonnan avulla

Distencen älykkäät muuntajaratkaisut

Muuntajille ominainen tekijä on lämpötilan hallinta. Lämpötila vaikuttaa muun muassa sen eristyksen elinkaareen ratkaisevasti. Jopa 10 asteen poikkeama voi puolittaa muuntajan käyttöiän. Kattavalla muuntajan etävalvonnalla saadaan kokonaisvaltainen kuva sen kokemista muutoksista. Muuntajan etävalvonnan avulla voidaan valvoa muun muassa sen jäähdytystä.

Muuntajan automatisoinnilla hyötyjä haastaviin olosuhteisiin

Muuntajien on toisaalta toimittava samalla tavalla erilaisissa ympäristöissä ja eri kuormitusasteilla aina talven pakkasesta kesän kuumuuteen. Muuntajan automatisoinnilla ja sen mahdollistamalla muuntajan etävalvonnalla pystytään vastaamaan näihin erittäin haastaviin ja muuttuviin olosuhteisiin.

Kasvata muuntajan elinkaarta etävalvonnalla

Kalliissa ja kriittisissä laitteissa sekä elinkaaren että käyttöasteen maksimointi ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Toisaalta muuntajien automatisointi ja etävalvonta tuovat hyötyjä myös yksinkertaisempiin muuntajiin. Muuntajan automatisoinnilla ja etävalvonnalla saadaan hyötyjä muun muassa muuntajan elinkaareen ja käyttövarmuuteen. Distencen muuntajan etävalvonnan ratkaisulla valvotaan ja ohjataan useita parametreja muuntajissa. Mitattavia parametreja ovat esimerkiksi:

  • ilman lämpötila
  • öljyn lämpötila
  • virta
  • kaasut

Meillä on laaja kokemus muuntajien etävalvonnasta korkeajänniteympäristöistä sekä muuntaja-teknologiasta.

Kysy lisää

Ota yhteyttä
Valikko