Moottorit

Moottorin etävalvonta ja -ohjaus

Distencen älykkäät moottoriratkaisut

Moottorin valvonnan ja etäohjauksen tarve ja mahdollisuus riippuvat moottorin tai moottoriin liitetyn laitteen roolista prosessissa. Rooli prosessissa määrittää moottorista tarvittavan tiedon ja sen hallinnan tason tarpeen. Lisäksi se määrittää sopivuuden moottorin etäohjaukselle.

Perustarpeita, kuten moottorin ennakoivaa huoltoa varten voidaan moottorista valvoa värähtely- ja lämpötilatietoja. Tarkemman kokonaiskuvan saamiseksi voidaan älyterminaaleja hyödyntää muun muassa energiankulutuksen valvomiseksi ja paikkatiedon talteen ottamiseksi.

Kokonaisvaltaista moottorin valvontaa

Luonnollisesti moottorin valvonnan ja etäohjauksen ratkaisu voidaan skaalata kattamaan koko moottoriin liitetty laite. Näin Distencen toimittama moottorin etäohjauksen ja valvonnan ratkaisu pääsee entistä paremmin oikeuksiinsa.

Älyterminaalien paikalliset liitännät mahdollistavat värähtely- ja lämpötila-antureiden lisäksi kattavasti teollisuudessa käytettyjen antureiden liittämisen osaksi moottorin valvonnan ratkaisua. Toisaalta ratkaisun ei tarvitse rajoittua vain moottorin valvontaan, vaan sitä voidaan hyödyntää myös moottorin etäohjauksessa.

Moottorin etäohjausta haastaviin olosuhteisiin

Moottorin etäohjausta voidaan hyödyntää erityisesti koneiden ja laitteiden osalta, jotka tyypillisesti ovat etäällä ja vaikeasti tavoitettavien yhteyksien päässä. Tällaisia kohteita voivat olla muun muassa turvesoilla, kaatopaikoilla tai keskellä metsää sijaitsevat koneet ja laitteet.

Kysy lisää

Ota yhteyttä
Valikko