Elektroniikka

Elektroniikan ratkaisut

Distencen älykkäät elektroniikkaratkaisut

Teollisuudessa käytetään paljon elektronisia ratkaisuja ja laitteita, jotka ovat osana kriittisiä prosesseja ja jotka niiden tärkeydestä huolimatta eivät ole yhdistettyjä minkäänlaiseen etävalvontaan. Niiden seuranta perustuu pelkästään rikkoutumiseen reagointiin sekä manuaalisiin tarkastuksiin.

Distencen älykkään internetin mahdollistamat ratkaisut elektronisiin laitteisiin auttavat korjaamaan epäkohtia, joita valvomattomuudesta seuraa. Monipuolisen etävalvonnan avulla saadaan elektroniikan ratkaisuista ja laitteista tärkeää tietoa toiminnan optimoimisen tueksi. Näin esimerkiksi laitteen rikkoutumisen aiheuttaman mahdollisen toimintakatkon kesto lyhenee ja manuaalisten tarkastusten tarve saadaan minimoitua.

Teollisen internetin hyödyt elektroniikan ratkaisuissa

Käytössä olevien laitteiden digitalisointi kohteeseen sopivimmalla ratkaisulla, älyn vieminen laitteisiin ja niiden aktiivinen valvonta mahdollistavat elektroniikan
ratkaisujen

  • hajoamisen ennakoinnin
  • seisonta-ajan minimoinnin
  • pidemmän elinkaaren.

Condence-alusta tarjoaa laajan ja joustavan pohjan tuottaa, kerätä ja hallita
tietoa kahteen suuntaan. Laitteista saadaan kokonaisvaltaista tietoa siitä, kuka
sitä käyttää, miten ja millaisissa olosuhteissa.

Monipuoliset etävalvontaratkaisut elektroniikalle

Teollisen internetin ratkaisut elektroniikalle soveltuvat hyvin erilaisiin laitteisiin, oli
kyseessä sitten ohjelmoitava logiikka, taajuusmuuttaja tai laite sulautetulla
ohjainratkaisulla
. Elektronisiinlaitteisiin päästään usein käsiksi RS232-/RS485-,
CAN- tai Ethernet-väylien kautta. Distencen älyterminaalit tukevat useimpia
teollisuudessa käytettyjä protokollia.

 

Ota yhteyttä
Valikko