Ajoneuvot

Ajoneuvojen käytönvalvonta

Distencen älykkäät ajoneuvoratkaisut

Ajoneuvot ovat optimaalinen kandidaatti etäkunnon- ja käytönvalvonnalle. Tuottamalla kokonaiskuva siitä, kuka ajoneuvoa käyttää, miten ja missä sitä käytetään sekä missä kunnossa ajoneuvo on, saadaan tietoa laajalle käyttäjäkunnalle päätöksenteon tueksi ja toiminnan optimoimiseksi.

Älykkään internetin keinoin toteutettavasta ajoneuvon valvonnasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää

  • ennakoivassa huollossa
  • koulutustoiminnassa
  • tehokkuuden mittaamisessa
  • logistiikan optimoimisessa.
Ajoneuvon valvontaa eri tietolähteitä hyödyntämällä

Ajoneuvon käytönvalvonnan ajatuksena on ymmärtää ajoneuvon käytöstä tärkeitä
elementtejä, joita voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena ja toiminnan
optimoinnissa. Ajoneuvo on päivittäin liikkeessä kentällä ja ilman teollisen internetin
mahdollistamia käytönvalvonnan keinoja siitä olisi vaikea saada jatkuvaa
valvontatietoa. Ajoneuvon käytöstä seurattavia asioita ovat esimerkiksi ajoneuvon
työtulos ja energiankulutus.

Ajoneuvon valvonnalla tuotetusta tiedosta saadaan hyöty parhaiten irti yhdistämällä
tietoa suoraan ajoneuvon omista j
ärjestelmistä sekä lisättävistä antureista,
RFID-lukijoista ja GPS-l
ähettimistä. Distencen älyterminaalien joustavuus
mahdollistaakin tarkasti sovitetun ratkaisun kuhunkin tarpeeseen ajoneuvon valvonnan
eri osa-alueilla.

 

Ota yhteyttä
Valikko