Hajautettu Älykkyys

paikallinen älykkyys

Älykkäitä palveluja liiketoimintaan

Ratkaisumme

Mitä tietoa tarvitsisit parantaaksesi yrityksesi toimintaa sekä koneiden ja laitteiden tuottoa? IoT-ratkaisua toteutettamisen täytyy olla perusteltu liiketoiminnan näkökulmasta. Distencen ratkaisu perustuu yli kymmenen vuoden kokemukseen tiedon tuottamisesta vaativissa teollisissa ympäristöissä. Nämä koneet ja laitteet voivat olla miljoonien arvoisia tai ne voivat olla arvoltaan marginaalisia, mutta osa kriittistä prosessia.

Avaintekijä ratkaisussamme on Hajautettu Älykkyys. Me emme ole vain koneita ja laitteita yhdistävä verkkotoimittaja. Me mahdollistamme todellisen ”järjestelmien järjestelmä” -arkkitehtuurin. Viemällä älyn laitetasolle voimme rakentaa autonomisia toimintoja, hyödyntää algoritmeja sekä ohjata laitteen toimintaa vaikka reaaliaikaisella tiedolla pilvestä, esimerkiksi säätiedolla tai vaikka sähkön SPOT-hinnoilla.

Teknologia

Ratkaisumme ydin on Hajautettu Älykkyys. Palvelualustamme, yhdessä äly-yksiköiden kanssa, noudattaen Edge Computing arkkitehtuuria, muodostaa ratkaisun, joka sovitetaan tarkasti asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin, tai jonka päälle asiakas voi itse rakentaa älykkäitä palveluja. Modulaariset äly-yksiköt, viestin välitys, tietoturva, sekä applikaatiotyökalut ovat muita ratkaisun komponentteja. Avoin Linux-arkkitehtuuri, avoimet rajapinnat sekä kattava dokumentaatio tekevät ratkaisustamme joustavan ja nopean ottaa käyttöön.

Teknologiamme avulla tieto käsitellään jo kohteessa, jolloin tiedon siirto minimoidaan, säästetään kustannuksia ja tietoa voidaan hyödyntää laitetasolla välittömästi sen lisäksi, että se saadaan pilveen muun liiketoiminnan hyödynnettäväksi. Kahdensuuntainen tietoliikenne mahdollistaa etähallinnan. Äly-yksiköiden kotelointi toteutetaan aina kohteen mukaan.

Teknologiavalinta tehdään aina asiakaan tietotarpeen, infrastruktuurin sekä käyttöympäristön mukaan. Teknologia on dokumentoitu kattavasti, jotta se palvelee sekä jälkiasennus- että OEM-asiakkaidemme tuotekehitys- ja kenttähenkilökuntaa.

local intelligence

Distence local intelligence
Pumput
Vaihteet
Moottorit
Puhaltimet
Ajoneuvot
Työkoneet
Rakennustyömaat
Elektroniikka
Muuntajat
Sähköverkot

Pumput

Älykkäät pumput

Yksittäisenä laitteena pumput eivät välttämättä aina tarvitse kiinteää käytön- ja kunnonvalvontaratkaisua. Kun ne ovat osana kriittistä prosessia, hajoavan komponentin paikallistaminen ja toiminnan sekä suorituskyvyn läpinäkyvyys voi olla erittäinkin arvokasta.

Pumppujen valvonnassa käytetään yleisimmin värähtely- ja lämpötilamittausta sekä virran kulutusta. Lisäksi virtauksen sekä sen lämpötilan mittaus tuo lisää tietoa kokonaiskuvaan.

Viemällä älykkyyttä pumppuun voidaan sensoreista saatua tietoa yhdistää ulkopuolisista lähteistä saatavaan tietoon. Esimerkiksi sähkön hinta, sääennuste tai prosessin muista osista saatava tieto voidaan hyödyntää optimoitaessa pumpun toimintaa paikallisesti, reaaliajassa.

Estämällä prosessin keskeytyminen, optimoimalla energian kulutusta sekä ymmärtämällä reaaliajassa kriittisen komponentin tila ja suorituskyky voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä, nostaa laatua sekä automatisoida toimintoja.

Distencen ratkaisut sopivat sekä kone- ja laitevalmistajille uusiin koneisiin asennettavaksi että jälkiasennuksena olemassa olevan konekannan digitalisoimiseen.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Distence remote monitoring of pumps

Vaihteet

Älykkäät vaihteet

Vaihteiden etähallinnassa, kuten muidenkin pyörivien koneiden kohdalla, on monia mahdollisuuksia tuottaa tietoa ja ottaa laite hallintaan. Perustarpeita, kuten ennakoivaa kunnonvalvontaa varten voidaan kerätä värähtely- ja lämpötilatietoja. Tarkemman kuvan saamiseksi voidaan sitä täydentää ORM-yksiköiden moduulien avulla mm. käyttötunteja, öljynpaineita, öljyn partikkelitietoa ja vastaavia parametreja seuraamalla.

dOGMA-palvelualusta kaukokunnonvalvonnalle tarjoaa joustavan alustan rakentaa ratkaisu, joka palvelee parhaiten tieto- sekä vaihteen digitalisaatiotarvetta. Mitä paikallisia liitäntäpintoja tai tietolähteitä tarvitaan? Mitä tietoa ja kuinka paljon tai usein halutaan siirtää pilveen tai muihin järjestelmiin? Mitä toimintoja halutaan automatisoida, millaisia algoritmeja halutaan laitteen älyyn? Digitalisoimalla vaihde äly-yksikön avulla voidaan laajentaa kokonaiskuva vaihteesta korkealle tasolle. Lisäksi saavutetaan merkittäviä toiminnan laatu- ja säästötavoitteita minimoimalla seisonta-aika, optimoimalla varaosalogistiikkaa, energianhallinalla sekä minimoimalla manuaaliset toimet kuten huoltokäynnit. dOGMA ja ORM-äly-yksiköt tuovat 24/7-kokonaiskuvan koneesta työpöydällesi.

Distencen ratkaisut sopivat sekä kone- ja laitevalmistajille uusiin koneisiin asennettavaksi että jälkiasennuksena olemassa olevan konekannan digitalisoimiseen.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Remote management of gears

Moottorit

Älykkäät moottorit

Moottoreiden ja muiden pyörivien koneiden kohdalla on monia mahdollisuuksia tuottaa tietoa ja ottaa laite hallintaan. Moottorin rooli prosessissa ratkaisee tiedon ja hallinnan tason tarpeen. Perustarpeita, kuten ennakoivaa kunnonvalvontaa varten voidaan kerätä värähtely- ja lämpötilatietoja.

Tarkemman kuvan saamiseksi voidaan sitä täydentää ORM-yksiköiden moduulien avulla mm. käyttötunteja ja energiankulutusta tai vastaavia parametreja seuraamalla.

dOGMA-palvelualusta kaukokunnonvalvonnalle tarjoaa joustavan alustan rakentaa ratkaisu, joka palvelee parhaiten tietotarvetta sekä moottorin digitalisaatiotarvetta. Mitä paikallisia  liitäntäpintoja tai tietolähteitä tarvitaan? Mitä tietoa ja kuinka paljon tai usein halutaan siirtää pilveen tai muihin järjestelmiin? Mitä toimintoja halutaan automatisoida tai millaisia algoritmeja halutaan sisällyttää laitteen älyyn?

Digitalisoimalla moottori äly-yksikön avulla voidaan laajentaa kokonaiskuva moottorista korkealle tasolle. Lisäksi saavutetaan merkittäviä toiminnan laatu- ja säästötavoitteita minimoimalla seisonta-aika, optimoimalla varaosalogistiikkaa, energianhallinalla sekä minimoimalla manuaaliset toimet kuten huoltokäynnit. dOGMA ja ORM-äly-yksiköt tuovat 24/7 kokonaiskuvan koneesta työpöydällesi ja kasvattavat laitteen autonomiatasoa ratkaisevasti.

Distencen ratkaisut sopivat sekä kone- ja laitevalmistajille uusiin koneisiin asennettavaksi että jälkiasennuksena olemassa olevan konekannan digitalisoimiseen.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Distence remote monitoring of motors

Puhaltimet

Älykkäät puhaltimet

Puhaltimille ominaisia piirteitä ovat tyypillisten pyörivien koneiden ominaisuuksien lisäksi tuulettimen lapojen tasapainotus sekä niiden tuottama ilmanpaine.

dOGMA-palvelualusta tarjoaa laajan ja joustavan pohjan tuottaa, kerätä ja hallita tietoa, kahteen suuntaan. Puhaltimesta saadaan kokonaisvaltaista tietoa siitä, kuka puhallinta käyttää, miten ja millaisissa olosuhteissa. Vastaavasti sitä voidaan ohjata tarvittaessa etänä. Puhaltimen toiminnasta saadaan tarkkaa tietoa, esimerkiksi sen lapojen tasapainotuksesta sekä hajoavista komponenteista. Viemällä älyä yksikköön voidaan laitteeseen sisällyttää mm. hätä-seis -toimintoja tai muita algoritmipohjaisia automaatioita.

Distencen ratkaisut sopivat sekä kone- ja laitevalmistajille uusiin koneisiin asennettavaksi että jälkiasennuksena olemassa olevan konekannan digitalisoimiseen.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Distence remote control of Industrial blowers

Ajoneuvot

Älykkäät ajoneuvot

Ajoneuvot ovat optimaalinen kandidaatti etäkunnon- ja käytönvalvonnalle. Tuottamalla kokonaiskuva siitä, kuka ajoneuvoa käyttää, miten ja missä sitä käytetään sekä missä kunnossa ajoneuvo on, saadaan tietoa laajalle käyttäjäkunnalle. Tietoa voidaan hyödyntää ennakoivassa huollossa, koulutustoiminnassa, tehokkuuden mittaamisessa sekä logistiikan optimoimisessa. Informaatiota voidaan tuottaa yhdistämällä tietoa suoraan ajoneuvon omista järjestelmistä sekä lisättävistä antureista, RFID-lukijoista ja GPS-lähettimistä. Distencen ORM-äly-yksiköiden joustavuus mahdollistaa tarkasti sovitetun ratkaisun kuhunkin tarpeeseen.

Ymmärtämällä kuka ja miten kukin operaattori ajoneuvoa käyttää, mikä on energiankulutus, millainen output saadaan kussakin tilanteessa kultakin operaattorilta jne. voidaan oppia paljon kohteesta, joka ei muuten ole aivan jatkuvan seurannan alla ja joka on päivittäin liikkeessä kentällä.

Hyödyt muodostuvat sekä toiminnan optimoimisesta, varaosalogistiikasta, huoltotoiminnan koordinoinnista, energian hallinnasta ja pitkällä jänteellä ajoneuvon elinkaaren aikana monen eri parametrin optimoimisesta saatavista pienistä puroista.

Distencen ratkaisut sopivat sekä kone- ja laitevalmistajille uusiin koneisiin asennettavaksi että jälkiasennuksena olemassa olevan konekannan digitalisoimiseen.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Distence remote monitoring of vehicles

Työkoneet

Älykkäät työkoneet

Työkoneet ovat kallis investointi ja niiden tuotto sijoitetulle pääomalle muodostuu pitkälti niiden käyttöasteesta. Tuottamalla kokonaiskuva siitä, kuka ajoneuvoa käyttää, miten ja missä sitä käytetään sekä missä kunnossa työkone on, saadaan tietoa laajalle käyttäjäkunnalle päätöksentekoa varten. Tietoa voidaan hyödyntää ennakoivassa huollossa, koulutustoiminnassa, tehokkuuden mittaamisessa sekä logistiikan optimoimisessa. Informaatiota voidaan tuottaa yhdistämällä tietoa suoraan työkoneen omista järjestelmistä sekä lisättävistä antureista, RFID-lukijoista ja GPS-lähettimistä. Distencen ORM-äly-yksiköiden joustavuus mahdollistaa tarkasti sovitetun ratkaisun kuhunkin tarpeeseen.

Distence on erikoistunut vaativiin ympäristöihin, koviin olosuhteisiin ja kovaan käyttöön. Joustava arkkitehtuuri tekee siitä helpon ja nopean ratkaisun sovittaa erilaisiin työkoneisiin.

Ymmärtämällä kuka ja miten kukin operaattori työkonetta käyttää, mikä on energiankulutus, millainen output saadaan kussakin tilanteessa kultakin operaattorilta jne. voidaan oppia paljon kohteesta, joka ei muuten ole aivan jatkuvan seurannan alla ja joka on päivittäin liikkeessä kentällä.

Hyödyt muodostuvat sekä toiminnan optimoimisesta, varaosalogistiikasta, huoltotoiminnan koordinoinnista, energian hallinnasta ja pitkällä jänteellä työkoneen elinkaaren aikana monen eri parametrin optimoimisesta saatavista pienistä puroista.

Tiedon käyttäjiä ovat mm. työkoneen operaattori itse, huollosta vastaava organisaatio, työn ohjaus, myynti, koulutuksesta vastaava sekä talous. Jokaiselle voidaan räätälöidä oma näkymä hänelle relevanttiin tietoon.

Distencen ratkaisut sopivat sekä kone- ja laitevalmistajille uusiin koneisiin asennettavaksi että jälkiasennuksena olemassa olevan konekannan digitalisoimiseen.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Distence remote monitoring of heavy machinery

Rakennustyömaat

Älyä rakennustyömaalle

Rakennustyömaa on tyypillinen esimerkki ympäristöstä, jossa on laaja kirjo erilaisia koneita ja laitteita usealta eri valmistajalta. Työkalut, työkoneet, ajoneuvot, nosturit ja nostimet, kamerat sekä kulunvalvonta muodostavat laajan omaisuusmassan, jonka käyttöaste, toimivuus, sijainti ja muut parametrit ratkaisevat toiminnan laadun ja aikataulussa pysymisen. Tämän lisäksi työmailla voi olla samanaikaisesti useita prosesseja käynnissä. Valut, pumput, kulunvalvonta ja muut jatkuvat toiminnot vaativat valvontateknologiaa.

Tiedonkeruu ja sen hyödyntämisen moninaisuus tällaisessa ympäristössä edellyttää joustavaa teknologiaa. Eri koneilla ja laitteilla on erilaisia ominaisuuksia ja rajapintoja, erilaisia väyliä sekä antureita. Distencen modulaarinen teknologia ja dOGMA-alusta mahdollistavat näiden koneiden digitalisoinnin sekä tiedon keruun ja esittämisen eri tarkoituksiin. Avoin arkkitehtuuri ja avoimet rajapinnat tekevät siitä helpon hyödyntää työmaan kaltaisessa heterogeenisessa ympäristössä.

Ota yhteyttä meihin ja kerromme lisää mahdollisuuksista digitalisoida työmaaympäristönne.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Distence remote monitoring of construction sites

Elektroniikka

Älykästä elektroniikkaa

Maailma on täynnä elektroniikkaa ja elektronisia laitteita, jotka ovat osana kriittisiä prosesseja ja jotka niiden tärkeydestä huolimatta eivät ole yhdistettyjä minkäänlaiseen etävalvontaan. Niiden seuranta perustuu pelkästään rikkoutumiseen reagointiin sekä manuaalisiin tarkastuksiin.

Käytössä olevien laitteiden digitalisointi, älyn vieminen laitteisiin ja niiden aktiivinen monitorointi ei pelkästään auta hajoamisen ennakoimisessa ja seisonta-ajan minimoimisessa, vaan myös pidentää laitteiden elinkaarta.

Näihin koneisiin päästään usein käsiksi RS232-/RS485-, CAN- tai Ethernet-väylien kautta. Distencen ORM-yksiköt tukevat useimpia teollisuudessa käytettyjä protokollia. Meillä on laaja kokemus erilaisten liittymien toteuttamisessa.

dOGMA-palvelualusta tarjoaa laajan ja joustavan pohjan tuottaa, kerätä ja hallita tietoa, kahteen suuntaan. Laitteista saadaan kokonaisvaltaista tietoa siitä, kuka sitä käyttää, miten ja millaisissa olosuhteissa. Vastaavasti sitä voidaan ohjata tarvittaessa etänä. Viemällä älyä yksikköön voidaan laitteeseen sisällyttää mm. hätä-seis -toimintoja tai muita algoritmipohjaisia automaatioita.

Distencen ratkaisut sopivat sekä kone- ja laitevalmistajille uusiin koneisiin asennettavaksi että jälkiasennuksena olemassa olevan konekannan digitalisoimiseen.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Distence remote monitoring of electronics

Muuntajat

Älykkäät muuntajat

Muuntajille ominainen tekijä on lämpötilan hallinta. Lämpötila vaikuttaa mm. eristyksen elinkaareen ratkaisevasti. Jopa 10 asteen poikkeama voi puolittaa muuntajan elinkaaren. Muuntajien on toimittava samalla tavalla erilaisissa ympäristöissä, pakkasesta kesän kuumuuteen eri kuormitusasteilla. Kalliissa ja kriittisissä laitteissa sekä elinkaaren että käyttöasteen maksimointi ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Distencen älyllä seurataan ja ohjataan useita parametreja muuntajissa. Tietoa kerätään erilaisista antureista, kytkimistä sekä mm. suorittamalla DGA (Disolved Gas Analysis) analysointia. Meillä on laaja kokemus korkeajänniteympäristöistä sekä muuntaja-teknologiasta.

Distencen ratkaisut sopivat sekä kone- ja laitevalmistajille uusiin koneisiin asennettavaksi että jälkiasennuksena olemassa olevan konekannan digitalisoimiseen.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Distence remote monitoring of transformers

Sähköverkot

Älykkäät sähköverkot

Sähköverkko voi kaatua odottamattomasta laiteviasta tai vaikka myrskyn aiheuttamasta katkoksesta. Korjaustyö voidaan aloittaa vasta kun vika on paikallistettu verkossa. Hyödyntämällä erilaisia mittausteknologioita, kuten taajuus- ja virtamittausta, voidaan vika paikantaa verkossa. Erilaisten laitteiden seuranta tehdään kuten muidenkin elektronisten laitteiden sekä muuntajien valvonta.

Distencen ratkaisun avulla tieto voidaan tuoda operaattorin omaan tai mihin tahansa kolmannen osapuolen järjestelmään.

Ota yhteyttä meihin ja kerromme lisää mahdollisuuksista.

Kalle Nurminen
Head of Sales
Phone: +358 40 538 2216
Email: kalle.nurminen (at) distence.fi

Distence remote monitoring of energy networks

Ota yhteyttä, niin katsotaan, kuinka ratkaisumme sopii teidän tarpeisiinne.

Ota yhteyttä
Valikko