Vedenkäsittely

Vedenkäsittelyn etähallinta

Vedenkäsittelyssä Distencen mahdollistamat etähallintaratkaisut tuovat etuja erityisesti tapauksissa, joissa valvottava kohde ja sen laitteet ovat etäällä ja syrjäisessä paikassa. Toki myös helpommin saavutettavat kohteet saadaan suoraviivaisesti etähallinnan alaiseksi ja nekin hyötyvät reaaliaikaisen näkymän eduista. Etähallinnan avulla vedenkäsittelyä voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin ja esimerkiksi huoltokäynnit saadaan ajoitettua aidosti tarpeen mukaan.

Etähallinta karsii turhat huoltokäynnit

Asiakas operoi useampaa syrjäistä pumppulaitosta, jotka vaativat etähallintaa toiminnan optimoimiseksi ja turhien huoltokäyntien karsimiseksi. Mitattavina kohteina olivat

  • veden pH-arvo
  • veden virtaama
  • kemikaalisäiliön pinnan taso

Lisäksi vedenkäsittelyn etähallinratkaisu sisälsi pumput, jotka annostelivat kemikaalia oikeassa suhteessa. Distencen Condence -alustaa ja 100-sarjan älyterminaalia hyödyntämällä toteutettiin etähallintaratkaisu, jolla asiakas sai kokonaisvaltaisen näkymän näihin laitoksiin ja vältti päivittäiset käynnit toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi saatiin arvokasta tietoa muun muassa sateiden vaikutuksesta pH- ja virtaama-arvoihin, kun tietoa voitiin verrata säätietoihin.

Ota yhteyttä
Valikko