Teollisuuden kunnossapito ja etävalvonta

Teollisuuden kunnossapito ja etävalvonta

Distencen toimittamia älykkään internetin ratkaisuja voidaan hyödyntää laajasti teollisuuden koneiden ja laitteiden etävalvonnassa ja -hallinnassa. Älykkään järjestelmän hyödyntäminen teollisuuden kunnossapidossa ja ennakoivassa huollossa mahdollistaa kokonaisvaltaisen kuvan muodostamisen hallittavan laitteen toiminnasta. Etävalvonta helpottaa ja tehostaa päivittäistä työskentelyä ja tuo näin myös kustannussäästöjä. Etävalvonnalla voidaan välttää yllättäviä käyttökatkoksia ja pidentää koneiden ja laitteiden elinkaarta tuoden satojen tuhansien eurojen säästöjä.

Lisää kassavirtaa etävalvonnalla

Asiakkaamme tarjoaa teollisuuden kunnossapito- ja huoltopalveluja. Laajentaakseen tarjontaansa ja tehostaakseen toimintojaan yritys päätti ottaa käyttöön tehokkaan etävalvontaratkaisun.

Asiakas otti yhteyttä Distenceen soveltuvan teollisuuden kunnossapidon etävalvontaratkaisun toteuttamiseksi. Distencen Condence-palvelualusta yhdessä 600-sarjan äly-yksikön kanssa tarjosi suoraviivaisen toteutuksen kunnossapitopalvelun tueksi ilman raskasta tuotekehitysinvestointia.

Toteutus mahdollistaa useiden laitteiden yhtäaikaisen etävalvonnan hyödyntäen värähtely- ja lämpötila-antureita. Etävalvonnan piiriin voidaan liittää muun muassa

  • vaihdelaatikot
  • sähkömoottorit
  • pumput
  • kuljettimet

Alustan tarjoamat raportit räätälöitiin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Hyödyntäen olemassa olevaa alustaa ja äly-yksikköä etävalvontaratkaisun toimitusaika oli noin kaksi viikkoa.

Tähän päivään mennessä Distencen toimittama ratkaisu teollisuuden kunnossapidon ja sen palveluiden tueksi on tuonut asiakkaalle lisää kassavirtaa. Lisäksi monipuolisen etävalvonnan ansiosta heidän loppuasiakkaansa ovat välttäneet kalliita, odottamattomia käyttökatkoja.

Ota yhteyttä
Valikko