Rakennustyömaat

Älykkäät ratkaisut rakennustyömaille

Työmaalla on monesti käytössä runsas laitekanta. Ominaista rakennustyömaalle on monesti myös useiden eri toimijoiden rinnakkainen operointi, jonka lisäksi työmaan turvallinen toiminta ja sen vaatimukset on otettava huomioon. Älykkäät ratkaisut työmailla on keino hallita laajaa kokonaisuutta, jossa tulee huomioida eri toimintoja ja vaatimuksia sekä varmistaa kaikkien toimijoiden sujuva työskentely.

Nopeaa hyötyä ottamalla käyttöön älykäs ratkaisu työmaalla

Asiakas halusi kehittää ja tehostaa työmaalla torninostureiden vuokrausliiketoimintaansa hyödyntäen teollista Internetiä.

Distence toimitti asiakkaan lukuisille työmaaille älyterminaalin, joka liitettiin nosturin päävirtakytkimeen ja ohjaimiin. Yhdessä Condence-alustan kanssa toteutetulla älykkäällä ratkaisulla saatiin läpinäkyvyys nosturin toiminta- ja käyttöaikoihin. Teollisen internetin avulla yritys pystyi kehittämään toimintaansa aiempaa palvelulähtöisemmäksi. Lisäksi nostureiden vikakoodeihin saatiin etänäkyvyys ja automatisoinnilla mahdollistettiin nostureiden vikakoodien huomioon ottaminen jo etukäteen vaadittavissa huoltotoimenpiteissä.

Distencen toimittaman teollisen internetin ratkaisun avulla

  • asiakaspalvelun taso tehostui huomattavasti
  • työmaan toimintoja pystyttiin tehostamaan
  • yrityksen investoinnin takaisinmaksuaika oli noin kaksi viikkoa
Ota yhteyttä
Valikko