Kunnonvalvontapalvelun rakentaminen

Maailmanlaajuisen kunnonvalvontapalvelun rakentaminen

Asiakkaamme tarjoaa maailmanlaajuisesti huoltopalveluja muun muassa tuulivoimateollisuudessa käytettäville vaihteistoille. Pystyäkseen kehittämään uuden huoltopalveluvalikoiman Distence toimitti asiakkaalle kunnonvalvontapalvelun pohjana käytettävän palvelualustan, palveluportaalin sekä älyterminaalit etävalvontaan. Ratkaisu tarjoaa huipputason kuntoanalyysidataa, joka perustuu muun muassa seuraavien parametrian yksityiskohtaiseen mittaamiseen:

  • värähtely
  • öljyn laatu
  • öljyn partikkelit
  • lämpötilat
  • paine
  • kierrosluku
  • vääntömomentti

Distence tarjosi käyttötarkoitukseen täydellisesti räätälöidyn ratkaisun sovittamalla laitteistoalustaan uusia ominaisuuksia ja kehittämällä uuden paikallisen analyysilogiikan tiedonkeruu- ja -analysointiyksiköihin.

Tällä hetkellä asiakkaamme tarjoaa maailmanlaajuisesti etävalvonnan mahdollistamaa kunnonhallintaa yli tuhannelle vaihteistolle. Asiakkaamme on pystynyt luomaan uutta liiketoimintaa kunnonvalvontapalvelun avulla. Heidän asiakkaansa saavat entistä luotettavampaa käyttöaikaa ja välttävät yllättävistä vikaantumisista aiheutuvia käyttökatkoksia ja kustannuksia.

Tutustu lisää asiakkaidemme palveluihin:

Moventas Condition Management System (CMaS)

Ota yhteyttä
Valikko