Jätteiden kierrätys

Jätteiden kierrätys ja etävalvonta

Jätteiden kierrätys ja etävalvonta

Kaupungistuminen ja kiertotalouden merkityksen kasvaminen näkyvät myös jätteiden käsittelyssä ja kierrätyksessä. Jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen muuttuvat tarpeet luovat erinomaisia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa etävalvonnan avulla. Jätteiden käsittelyssä ja kierrätyksessä etävalvonta ja -hallinta lisäävät tehokkuutta ja auttavat välttämään turhia käyntejä etenkin etäällä sijaitsevissa kohteissa.

Distence toimittaa älykkäitä etävalvonnan ratkaisuja jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen tehostamiseksi.

Jätepuristimen ja -paalaimen etävalvonnalla tehoa toimintaan

Jätteiden käsittelyssä merkittävää hyötyä saadaan jätepuristimien ja jätepaalainten liittämisellä etävalvonnan piiriin. Etävalvonta mahdollistaa esimerkiksi jätepuristimen täyttöasteen seurannan. Jätepuristimen etävalvonnan avulla voidaan optimoida jäteauton tyhjennysreittiä ja saavuttaa luonnollisesti säästöä toiminnan tehostumisen kautta. Jätepuristimeen liitetään Distencen toimittama älyterminaali. Älyterminaali voidaan liittää joko suoraan puristinta ohjaavaan logiikkaan tai vaihtoehtoisesti terminaaliin liitetään paineanturi, joka valvoo hydraulipainetta.

Optimoitua jätteiden käsittelyä ja kierrätystä

Distencen etävalvontaratkaisun avulla asiakkaalle pystytään tarjoamaan parempi käyttökokemus. Tämän lisäksi saadaan jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen huolto- ja tukitoimintoja optimoitua ja kehitettyä. Puristimista ja paalaimista voidaan etävalvonnan avulla saada ymmärrys esimerkiksi laitteen vikakoodeista ja hätä-seis-painikkeiden tilasta. Etävalvonta mahdollistaa myös tilannekuvan luomisen tilanteesta, joka johti hätä-seis-painikkeen painamiseen.

Distencen Condence-alustalla mahdollistetaan näkymä puristimia myyvälle yritykselle ja tarvittaessa puristimien käyttäjille.

Ota yhteyttä
Valikko