Älykkäitä ratkaisuja teollisen Internetin teknologiaa hyödyntämällä – teollisen kunnonvalvonnan muutos

Me Distencellä keskitymme tekemään vaativien olosuhteiden teollisuuslaitteista älykkäitä. Reunalaskentateknologiamme avulla lisäämme koneiden ja laitteiden kykyä toimia itsenäisesti ja mahdollistamme niiden kytkemisen yrityksen liiketoimintaprosesseihin luoden todellisen ”system-of-systems” arkkitehtuurin.


Distencen teknologia antaa asiakkaalle mahdollisuuden kerätä raaka-aineistoa Condence-terminaaliin kytketyistä vakioantureista. Terminaali kerää näytteet ja muuntaa raaka-aineiston hyödynnettävään muotoon analytiikkatyökalujemme avulla. Merkityksellinen informaatio lähetetään pilveen ja visualisoidaan metriikoiksi ja suorituskykymittareiksi.

Condence-alustaan on kiteytetty 15 vuotta globaalin skaalan kokemusta teollisista ympäristöistä. Ratkaisumme antaa käyttöön työkalut ja skaalattavuuden, jotka tarvitaan kestävän teollisen IOT-ratkaisun rakentamiseksi. Distence on erikoistunut pyöriviin koneisiin ja laitteisiin yhdistämällä värähtelyanalyysin ja muut jatkuvan kunnon valvonnan menetelmät.

Distencen filosofia on tuottaa kokonaisratkaisu, jonka avulla teollisuuden koneiden ja laitteiden toimittajat voivat ketterästi ja kustannustehokkaasti digitalisoida laitemallistonsa.

Teolliselle pääomalle korkeampi tuottoaste

IoT-ratkaisun täytyy olla lähtöisin liiketoiminnasta. Viemällä älykkyyttä teollisiin koneisiin ja laitteisiin ja yhdistämällä ne liiketoimintaprosesseihin, voidaan saavuttaa merkittävä parannus pääoman tuottoasteeseen. Me toimitamme teollisen internetin ratkaisun, joka perustuu täysin asiakkaamme liiketoiminnan vaatimuksiin ja ROI-tavoitteisiin.

Etähallinta ja läpinäkyvyys

Kentällä olevat koneet ja laitteet, usein miehittämättömät tai valvonnan ulkopuolella olevat, edustavat korkeampaa riskiä kuin esimerkiksi ne, jotka ovat aivan oman silmän alla. Mitä jos näihin kohteisiin olisi lähes vastaava näkyvyys: kuka niitä käyttää, miten, missä kunnossa ne ovat ja mitä ne tuottavat, 24/7? Distencen joustava teknologia mahdollistaa vakaan ja nopeasti toteutettavan ratkaisun tähän tarpeeseen.

Korkeampi autonomia

Elinkaarikustannukset edustavat jopa 90% teollisten koneiden koko kustannuksista. Manuaaliset toimet, aikaan perustuvat huollot tarveperusteisten sijaan, kyvyttömyys dynaamisesti reagoida ympäristöön sekä monet muut rajoitteet syövät tuottavuutta elinkaaren ajan. Uusien sekä jo kentällä olevien koneiden digitalisointi on meidän ydinosaamistamme.

A new Partner and a new Solution from KraftPowercon

The new product from KraftPowercon is part of delivering their customer promise, “we ensure that you can focus on optimizing your core business”. It uses Condence.io technology from Distence. The new solution unveils hidden and…

Now Hiring – Technical Sales Manager

Distence Oy is looking to hire a sales manager with technical skills and understanding to join our team to promote the Condence.io-product. Do you want a position in the frontline of industrial internet and industrial…

May Newsletter – Actionable Quality Data

The May Newsletter is out, here’s what we cover in this issue: The digital journey begins with quality data, Janne-Pekka Karttunen, CEO Applications: Analysts – We deliver long and longer samples by Panu Kinnari, COO…

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä
Valikko